NHANG VÒNG TRẦM HƯƠNG CAO CẤP

1.090.000 

Thành phần: Bột trầm hương nguyên chất, keo bời lời tự nhiên.

– Năm tích Trầm: 12 – 15 năm;

– Số lượng vòng/khoanh : 10 vòng/hộp;

– Thời gian cháy: 8 tiếng/vòng;

– Thời gian lưu hương: 9 tiếng – 10 tiếng.

NHANG VÒNG TRẦM HƯƠNG CAO CẤP

1.090.000 

ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ